720 bikepark Monínec – další šejping

Moninec brigada-18

Tak další ze série jarních příprav pro to, aby se spuštěním lana pro bikepark bylo vše v lajně, je tady. Takže jak pokračujou nucený práce na v bikeparku?

VLCaK a CREW neúnavně makaj a to nejen lopatou, ale po pár letech je vždy třeba vyměnit i nějaký dřeva, takže motorovka a kladiva jsou v permanenci. Loni jsme dělali wallridy, letos si vzal Vlk na paškál přejezdový lávky. Nicméně byla navožená hlína i ke gapu pod boudou a tak se z ní šejply lavice a klopky pod ní. Jako u klopenek na louce, tak i tady ale paltí: PROSÍM ZATÍM NEJEZDIT!


Otvíračka je už blízko a hlína si musí sednout tak tomu dejte ještě ty dva týdny než se bikepark otevře.

VLKU a CREW díky za tu práci!

-a-

Komentář: